meditasyon

YOĞUNLAŞTIRICI MEDİTASYON

yoğunlaştırıcı meditasyon(SAMATHA, KONSANTRASYON)

Bu meditasyonun özü, belli bir zaman diliminde “tek ve değişmeyen bir uyarım kaynağı” ile algının sınırlandırılmasından oluşur. (Nasreddin Hoca’nın “Hep Aynı Notayı Çalması” ve “Kabağa Tak Tak Tak Vurması” hikayelerindeki gibi!) Çoğu gelenekte başarılı bir biçimde buna erişmek, “Aklın tek bir noktaya raptedilmesi” olarak tanımlanır.

Alıştırma eğer “Görselliği” içeriyorsa meditasyon uygulayıcısı “bakışlarını” sürekli olarak meditasyon nesnesine diker. “Ses” ile bağlantılıysa, “ses”, “şarkı” ya da “dua” defalarca yüksek sesle ya da sessizce tekrarlanır. “Fiziksel hareketlerden” oluşuyorsa “hareket” defalarca tekrarlanır.

Tüm durumlarda “Algı” tamamıyla, görsel nesne, ses ya da hareket üzerine odaklanır.